දහසේ වැටුප හිමිවීමත් සමග වතුකරයේ උත්සව

wathukamkaru

වතු කම්කරු දෛනික වැටුප ලෙස රුපියල් දහස ගෙවිම පිලිබදව දැඩි සතුටට පත් වතු කම්කරුවන් කිරිබත් පිස සිය සතුට ප්‍රකාශ කිරිම මෙන්ම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාය හා අගමඅති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සිය ස්තුතිය ප්‍රකාශ කිරිමට පියවර ගන්නා ලදි.

මේ පිලිබදව වතු කම්කරුවන් කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ වතු කම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කරන බව පසු ගිය වසර කිපයක් පුරාවය විවිධ දේශපාලකයන් විවිධ පොරොන්දු ලබා දුන්නද එම පොරෝන්දුව නිසි ලෙස ඉටු කිරිම සිදු කරන ලද්දේ වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බවත්ය.

එමෙන්ම වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් දැඩි කැපවිමක් දක්වන ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයද මෙම දෛනික වැටුප් වැඩි කිරිම සදහා දැඩි කැපවිමක් සිදු කල බවත් එම තත්වයන් පිලිබදව ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයටද මෙම අවස්ථාවේ වතු කම්කරුවන්ගේ ප්‍රණාමය හිමි විය යුතු බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මෙම අවස්ථායට ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ ප්‍රාදේශීය නායකයන්ු කිප දෙනකු ඇතුළු වතු කම්කරුවන් පිරිසක් එක් විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts