දුම්වැටි සඟවයි..දුම්වැටි මිල තවත් ඉහල යන ලකුණු

dumwati

දුම්වැටි මිල ඉහල යන බවට තොරතුරු ලැබිමත් සමග හැටන් ඇතුළු වතුකරයේ ප්‍රධාන නගර වල  දුම්වැටි හිගයක් පවතින බවට වාර්තා වනවා.

දුම්වැටි අලෙවි කරන එජන්සිය මගින් වෙනත් දින වලට වඩා වෙළඳසල් හිමියන්ගේ ඉල්ලිම පරිදි දුම්වැටි තොග නිකුත් කර තිබියදි වෙළඳසල් හිමියන් විසින් දුම්වැටි සගවා ඇති බවයි පාරිභෝගිකයන් පවසන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන්  දුම්වැටි අලෙවි කරන එජන්සියෙන් කරන ලද විමසීමකදී එහි නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ වෙනත් දිනවලට සාපෙක්ෂව වෙළඳුන්ගේ දුම්වැටි මිල දි ගැනිම සදහා විශාල ඉල්ලුමක් පැවති බවත්, එම ඉල්ලුම අනුව වෙලදුන්ට දුම්වැටි තොග අලෙවි කළ බවයි.

Related posts