දුමින්දට ජනාධිපති සමාව දීම නීතියේ ආධිපත්‍යය දුර්වල වූ තවත් අවස්ථාවක්! -UNHRC

unhumanrights
භාරත ලක්ෂ්මන් ප්රේමචන්ද්ර ඝාතනයේ වරදකරු වී මරණ දඩුවමට නියමවී සිටි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපති පොදු සමාව දීම සම්බන්ධයෙන් ජගත් මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයද අප්රසාදය පළ කර තිබෙනවා.
එය නීතියේ ආධිපත්යය දුර්වල වූ තවත් අවස්ථාවක් ලෙසයි ඔවුන් නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.
එමෙන්ම මෙවැනි සිදුවීම් හරහා වගවීමද සැහැල්ලු වන බව ජගත් මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කලා.

Related posts