නල්ලතන්නි මාර්ගයට පස් කන්දක් කඩා වැටෙයි

මස්කෙළිය නල්ලතන්නිය මාර්ගයේ මෝහිනි ඇල්ල අසල පස් කන්දේ කොටසක් මාර්ගයට කඩා වැටිමෙන් එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය ඇන හිටිමත් සමග එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මධ්‍යම කදුකරයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් 10වන දින මෙම පස් කන්දේ කොටසක්  එම මාර්ගයට කඩා වැටිමත් සමග එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය නතරව ඇති බව නල්ලතන්නිය පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මෙම මාර්ගයට පස් කඩා වැටිමෙන් එම මාර්ගය අවහිරවිමත් සමග ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ දුෂකරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත් මෙම මාර්ගයට කඩා වැටි ඇති පස් ඉවත් කර මාර්ගය යථා තත්වයන්ට පත් කිරිමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් සමග එක්ව කටයුතු කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts