නැවෙන් වන්දි ගන්න ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයින් 03 ක් මෙරටට !

expresspearl

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ සිදු වූ ගින්න හේතුවෙන් සිදු වූ හානිය වෙනුවෙන් උපරිම වන්දි මුදලක් ලබා ගැනීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බවත් ඒ්  සදහා ජත්‍යන්තර විශේෂඥ සහාය ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මහතා පවසයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මෙරට නියෝජිතවරිය සමඟ සිදු කළ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔවුන්ගේ විශේෂඥයින් තිදෙනෙකු මෙරටට පැමිණිමට නියමිත බවත් ඔහු කීහ.

මේ වන විටත් සිදු වු හානිය සම්බන්ධයෙන් පළමු අතුරු හිමිකම් පෑමක් ලෙස මැයි මස 23 වැනි දින සිට ජුනි මස 03 වන දින දක්වා දින දහයක කාලය තුළ රජයේ ආයතනවලට වැය වු වියදම් හා රටට වු හානිය පිළිබඳව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 40 ක මුදලක් ඉල්ලා ඇති බවත්, මේ වනවිට ලන්ඩන් නගරයේ පිහිටි නෞකා අයිතිකරුවන්ගේ සංගමය සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවත් ඇමතිවරයා පවසයි..

ඊට අමතරව මෙම සිදුවීමේ බලපෑමෙන් ආර්ථිකයට, පරිසරයට සිදු වූ හානිය තක්සේරු කිරීම සඳහා විශේෂඥයන්ගෙන් සමන්විත කමිටු 05 ක් පත්කර තිබෙන බවද නෞකාවේ ගින්න හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වූ පුද්ගලයන් සිටින්නේ නම් ඔවුන්ගේ හිමිකම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තවත් කමිටුවක් පත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවද අලි සබ්‍රි මහතා පවසනවා.

නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත මෙම තීරණයට එළඹි බවත්, ඒ අනුව නෞකාව හේතුවෙන් හානි සිදු වූ පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අදාල කමිටුව පිහිටුවීමෙන් පසුව පුවත්පත් දැන්වීම් පළකර අදාල තොරතුරු ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු කියා සිටියි.

ශානිකා

Related posts