පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයින් සිහි කරන ‘කළු ඉරිදා’ අදයි

pasku-paharaya

කතෝලික සභාව අද දිනය ‘කළු ඉරිදාවක්’ ලෙස නම් කර තිබේ.

ඒ, අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයේ වින්දිතයින්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන්නැයි බලකරමින් ය.

කතෝලික අගරදගුරු පදවිය සඳහන් කළේ, දිවයිනේ සියලු කතෝලික දේවස්ථානවල අද පැවැත්වෙන දේව මෙහෙයන් සදහා කළු පැහැති ඇඳුමින් සැරසී පැමිණෙන ලෙස කිතුණු ජනතාව දැනුවත් කර ඇති බවයි.

මීට අමතරව අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයේ වින්දිතයින්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන්නැයි ඉල්ලා සිදු කරන විශේෂ දේව මෙහෙයක් දේවස්ථානවල පැවැත්වීමට නියමිත ය.

අද පෙරවරු 8.45 ට දිවයිනේ සෑම කතෝලික දේවස්ථානයකම සීනු නාද කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බව ද කතෝලික අගරදගුරු පදවිය සඳහන් කළේ ය.

මේ අතර අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයට වගකිවයුත්තන්ට දඬුවම් පැමිණවීම වහාම කළ යුතු බව කතෝලික රදගුරු මණ්ඩලය පවසයි.

Related posts