පැවති වැසි හේතුවෙන් නුවරඑළියේ පුද්ගලයන් 831ක් අවතැන්

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට පැවති වැසි හේතුවෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 203ක පුද්ගලයන් 831ක් අවතැන්ව ඇති බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන ඒකකයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ මෙම ප්‍රදේශයන්ට බලපැ තද සුලං හා වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් ඉවුරු කඩා වැටිම්, ගස් කඩා වැටිම් ආදිය හේතුවෙන් නිවස 90කට අර්ධ හානි සිදුව ඇති බවත්ය.

මෙම වැසි හා සුලං තත්වයන් හේතුවෙන් අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ පමනක් පවුල් 17ක සමාජිකයන් 68ක් අවතැන්ව සිටින බවත් නිවාස 13කට අර්ධ හානි සිදුව ඇති බවත් ඔහු පවසන ලදි.

වැසි හා සුලං තත්වයන් මත  12වන දින සවස්වන විට වාර්ථාවි ඇති ආපදා තත්වයන් මෙය බවත් අවතැන්වු බොහෝ පිරිස් ඔවුන්ගේ ඥති නිවාසවල සිටින බවත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය සහන සැලසිමට ආපදා කළමණාකරන එකකය පියවර ගෙන ඇති බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts