පැළ සිටුවීමේ නැකත අද

අලුත් අවුරුදු නැකැත් සීට්ටුවට අළුතින් එක්වූ පැළ සිටුවීමේ නැකත අදට යෙදී තිබෙනවා. ඒ, උදෑසන 06 යි 40 ටයි. අද දිනයේදී පැළයක් රෝපණය කර ජීවීන්ට වඩාත් හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කරගැනීමට දායක වන ලෙස සියළුදෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පැවසුවේ.

මේ අතර, බොහෝදෙනෙකුගේ අවධානයට ලක් නොවන, අළුත් අවුරුද්දේ නව සඳ බැලීමේ චාරිත්‍රය ද අදට යෙදී තිබෙනවා.

 

Related posts