පෙට්‍රල් 97යි ඩීසල් 57යි භූමිතෙල් 46යි

රුපියල් 137ට අලෙවි කරන ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් හතළිහකින් අඩු කිරීමේ හැකියාව රජයට පවතින බව ජාතික සේවක සංගමයේ උප සභාපති පවසයි.

තෙල් සංස්ථාවට වැයවන සියලු මෙහෙයුම් ගාස්තු සහ බදුද ඇතුළුව ගැටලුවකින් තොරව ආණ්ඩුවට ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 97 කට ලබාදිය හැකි බව හෙතෙම සඳහන් කරයි.

රුපියල් 104කට අලෙවි වන ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 47 කින් අඩුකර එය රුපියල් 57 කටද අලෙවි කිරීමේ හැකියාව පවතින බවද හෙතෙම පැවසීය.

භූමිතෙල් ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 46 ක් සංස්ථාව වැය කරන අතර අලෙවි කරන්නේ රුපියල් 70 කටය. ඒ අනුව භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 24 කින් අඩු කර රුපියල් හතළිස් හයකට ලබාදීමේ හැකියාව ඇති බව ද පෙන්වාදෙයි.

Related posts