බස් රථවල මගීන් ප්‍රවාහනයට දැඩි නීති

bus

රට තුළ කොරෝනා 3 වන රැල්ලක් මතුවීමේ අවදානමක් පවතින බැවින් යළිත් මගී ප්‍රවාහන සේවාවන්හි සෞඛ්‍ය නීති දැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අද සිට ආසන ගණනට පමණක් බස් රථ මගීන් ප්‍රවාහනය කරන්නේ දැයි සොයා බැලීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බවයි ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම ප්‍රකාශ කළේ.

බස් රථ සේවකයින් සෞඛ්‍ය නීති උල්ලංඝණය කලහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ අංශ දැනුවත් කරන ලෙසයි මෙහිදී මගීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළේ.

 

 

Related posts