බෙංගාල බොක්කේ වර්ධනය වන අඩු පීඩන තත්ත්වය

badweather

ඊසාන දිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින අඩු පීඩන තත්ත්වය ලබන 24වනදා වන විට සුළි කුණාටුවක් වර්ධනය විමේ වැඩි හැකියාවක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඉන්දියාවේ බටහිර මුහුදු ප්‍රදේශයට එම සුළි කුණාටුවේ සෘජු බලපෑම ඇති විය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතුල කරුණානායක පැවසුවේ.

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ දිවයිනේ වැසි තත්ත්වයේ වැඩි වීමක් සහ සුළං තත්ත්වයේ වැඩි වීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බවද මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා.

Related posts