මාර්ගයක් වෙළදුන් ආක්‍රමණය කරයි – මගීන් අසරණ වෙයි

හැටන් පොදු වෙළද පල ප්‍රදේශයේ සිට බස් නැවතුම් පල දක්වා ගමන් කිරිමට ඇති පටු මාර්ගය සමහර වෙළදුන් විසින් ආක්‍රමනය කිරිමත් සමග එම මාර්ගයේ ගමන් කරන පිරිස් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම මාර්ගයේ ගමන් කරන සමහර පිරිස් පවසනුයේ මෙම මාර්ගය අසල වෙලදාම් කරන සමහර වෙලදුන් මෙම මාර්ගය අවහිර වන ලෙස කටයුතු කිරිමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත් වන බවත්ය.

මෙම මාර්ගයේ වෙලදාම් කරන සමහර වෙලදුන් තමන්ට අනවශ්‍ය විහිලු තහලු කිරිම් සිදු කරන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් බොහෝ අවස්ථාවලදි දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත් වන බව මෙම මාර්ගයේ ගමන් කරන කාන්තාවන් පිරිසක් මෙන්ම පාසල් සිසුවියන් පිරිසක්ද පවසන ලදි.

එමෙන්ම මෙහි සමහර වෙලදුන් වැසි දිනවලදි මාර්ගය අවහිර වන ලෙස වැසි ආවරන දැමිමත් සමග තමන්ට මෙම මාර්ගයේ කුඩයක් ඉහලාගෙන යාමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් සමහර පිරිස් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදාල බලධාරින්ගේ අවදානය යොමු කර මෙම පටු මාර්ගය ජනතාවට ගමන් කල හැකිවන ලෙස සකස් කර දිමට පියවර ගන්නා ලෙස එම බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද එම පිරිස් තව දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts