මාංචු දැමිය යුතු අත්වල කඹ වගේ පිරිත් නූල්

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු මෙන්ම මෙරට ප්‍රකට දේශපාලනඥයෙකු වන ආචාර්ය මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා විසින් සිය ෆේස්බුක් ගිනුම් වෙනස්ම ආකාරයේ සටහනක් තබා තිබෙන ආකාරය දකින්නට ලැබුණා.

“මේ දිනවල මාංචු දැමිය යුතු අත්වල කඹ වගේ පිරිත් නූල් දක්නට ඇත”

මගේ චරිතය සුදු චරිතයක් ලෙස පෙන්වීමට මම අත් පිරෙන්න පිරිත් නූල් බැඳ නැත. ඇතම් විට මගේ චරිතය කළු චරිතයක් ලෙස පෙන්වීමට ⁣දේශපාලනික බලපෑම් මත අත්අඩංගුවට ගෙන මාංචු වැටුනද. නීතීයේ ස්වාධිපත්‍ය මත නිදහස් විය. ඒ සම්බන්ධව ගෞරවනීය අධිකරණයට හිස නමා ආචාර කරමි.”

‍ ලෙසින්ද මාලක සිල්වා සිය ෆේස්බුක් ගිනුමේ සඳහන් කර තිබුණා.

Related posts