මාසක බිලින්දෙකුටත් කොවිඩ් – බගවන්තලාවෙන් ආසාදිතයන් 31ක්

baby

කොටගල ප්‍රාදේශය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ මාසක බිලින්දෙකු සමග තිදෙනක් 13වන දින කොවිඩ් ආසාදිතයන් බවට හදුනාගෙන ඇති බව කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයට අයත් කෙලි වතුයායේ මසක බිලිදෙකු හා එම බිලිදාගේ මව කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙසට හදුනා ගෙන ඇති බවත්ය.

එමෙන්ම කොටගල රාජ්‍ය බැංකු ශාඛාවක කොවිඩ් ආසාදිතයකු හමුවිමත් සමග එහි සේවකයන් 09 දෙනකු පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමෙන් පසු එහි තවත් සේවකයකු කොවිඩ් ආසාදිතයකු ලෙසට හදුනා ගෙන ඇති බවත්ය.

එම තත්වයන් මත එම බැංකු ශාඛාව තව දුරටත් වසා දැමිමට උප දෙස් ලබා දුන් බවත් මෙසේ හමුවු ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සො එම පිරිස්ද ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර ඔවුන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ වතු තුනකින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 31 දෙනකු 14 වන දින හමුව ඇති බව බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ බගවන්තචලාව සෞඛ්‍ය බල ප්‍රදේශයේ බැලැන්කි බෝනි, හොන්සි,ඉන්ජස්ට්‍රි, යන වතුවල සිදු කරන ලද පි. සි. ආර්. පරික්ෂනවල වාර්ථා ලැබිමත් සමග එම වතු තුනෙන් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 31 දෙනකු හදුනා ගෙන ඇති බවත්ය.

මෙසේ හදුනා ගත් ආසාදිතයන් කොවිඩ් ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යාමට පියවර ගන්නා බවත් මෙසේ අලුතින් හමුවු ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා එම පිරිස් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර ඔවුන්ද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට කටයුතු කරන බවද ඔහු පවසන ලදි.

බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශය තුලින් ගන්නා ලද පි. සි. ආර්. 300ක පමන වාර්ථා තව දුරටත් ලැබිමට ඇති බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts