මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක්

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඇතුළු එහි සාමාජිකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතවරණය පිළිබඳව විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වෙයි.

මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගීවන ලෙස සියලු දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින්ට දැනුම් දී ඇති බව සදහන්.

 

Related posts