මැහුම් පාඨමාලාවන් නිමාවට පත් කර කාන්තාවන්ට මැෂින් ලබාදෙයි

හැටන් තොණ්ඩමන් වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන මැහුම් පාඨමාලාවන් සාර්ථක ලෙස නිමාවට පත් කර කාන්තාවන් සදහා මහන මැෂින් ලබා දීම එම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදි  සිදු කරන ලදි.

කොවිඩ් වසංගත තත්වයන් හමුවේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත මෙය සිදු කල අතර මෙම අවස්ථාවට වතු නිවාස ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා සුම් තාක්ෂනය ඔස්සේ සහාභාගි විය.

මෙම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය මගින් වතු කරයේ තරුණ තරුණියන්ය විවිධ වෘත්තිය පුහුණු ලබා දිම සිදු කරන අතර එම වෘත්තිය පුහුණු සාර්ථව නිම කරන පිරිස් සදහා අදාල වෘත්තින් කර ගෙන යාම සදහා අවශ්‍ය උපකරන ලබා දිමටද පියවර ගනු ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts