මෙන්න අරුම පුදුම PCR

selton

ෂෙල්ටන් ජයමහ නැමති ව්‍යාපාරිකයා තම ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවයක් සඳහා විදේශගතවීමට පුද්ගලික රෝහලකින් තම බිරිඳගේද සමග PCR පරීක්ෂණ දෙකක් සිදු කර ගෙන තිබේ.

ඔවුන් ආසාදිතයන් නොවන බව තහවුරු වීමත් සමග ඔවුන් පසුදින  විදේශගතවීමට පිටත්ව ගොස් තිබේ.

කටුනායක ගුවන්තොටුපොලේ පිහිටුවා ඇති ආසිරි පරීක්ෂණාගාරයෙන් දෙදෙනාටම තවත් PCR පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස දැනුම්දී ඇත.ප්‍රතිඵලය අනුව මෙම ව්‍යපාරිකයා ආසාදිතයෙකු බවත් තහවුරු වී ඇත.

ඔහු නැවතත් තමන් පළමු PCR පරීක්ෂණය සිදු කළ ඩර්ඩන්ස් පරීක්ෂනාගාරය වෙත ගොස් යළිත් PCR පරීක්ෂණයක් සිදු කරගෙන තිබේ.ඔහු යළිත් ආසාදිතයෙකු නොවන බව තහවුරු වී ඇත.

පසුව ඔහු යළිත් වරක් ආසිරි රෝහල් ජාලයේ ගුවන්තොටුපොළ පරීක්ෂණාගාරයට නොගොස් වෙනත් ආසිරි පරීක්ෂණාගාරයකින් PCR පරීක්ෂණය සිදුකරගෙන තිබේ. ඔහු යළිත් ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු කර ඇත.

මෙලෙස පෞද්ගලික රෝහල්වලින් සිදුකරන PCR පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් විශ්වාස තැබිය හැකි නියාමනයක් අවශ්‍ය බව ඔහු සඳහන් කරයි.

Related posts