මෙරට විශාලතම ග්ලයිෆොසට් ගබඩාවක් වටලයි

බස්නාහිර පළාත් පොලිස් බුද්ධි කොට්ඨාසය විසින් සිදුකළ වැටළිමකදී ශ්‍රී ලංකාවේ තහනම් කර ඇති ග්ලයිෆොසෙට් රසායනික ද්‍රව්‍ය  විශාල ප්‍රමාණයක් තිබූ ගබඩාවක් රාජගිරිය ගොතටුව ප්‍රදේශයෙන් සොයාගෙන ඇත.

මෙම ග්ලයිෆොසට් තොගය මෙරටින් හමුවූ විශාලතම ග්ලයිෆොසට් තොගය වන අතර  රූපලාවන්‍ය ආලේපන,පෙති වර්ග කිහිපයක් ද ගොතටුව ගබඩාවෙන් හමුවී ඇත.

Related posts