යළිත් ගෑස් මිල ඉහළ නංවන්න ඉල්ලීමක්

gas

ගෑස් මිල ඉහළ නංවන ලෙස ගෑස් සමාගම් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසනවා.

ලෝක වෙළඳපොළ තුළ ගෑස් මිල ඉහළ යෑම හේතුවෙන් මෙම ඉල්ලීම කර ඇති බවත් ඔහු පැවැසීය.

ලාෆ් ගෑස් මිල මීට සති කිහිපයට පෙර ඉහළ නැංවුවද තවදුරටත් වෙළඳපොළ තුළ ලාෆ් ගෑස් හිඟයක් පවතී.

ගෑස් මිල සම්බන්ධයෙන් සමාගම් සමග සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවද අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

Related posts