රනිල් නැවත දිවයිනට පැමිණෙයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඩුබායි හි සංචාරය නිමාකරමින් අද (06) උදෑසන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත.

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවයට අඅයත් ඊ.කේ. 650 දරණ ගුවන් යානයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දිවයිනට පැමිණ තිබේ.

Related posts