රසායනික පොහොර ආනයනය නතර කිරීමේ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවට රසායනික පොහොර ආනයනය නතර කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ඒ අනුව රසායනික පොහොර ආනයනය ඉදිරි කෙටි කාලය තුළදී සම්පූර්ණයෙන් නතර කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කර තිබේ.

මෙරට කෘෂිකර්මාන්තය සම්පුර්ණයෙන්ම කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමු කිරිමට පියවර ගන්නා බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

මෙරට කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට සියලු පාර්ශ්ව මැදිහත්විය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා එහිදි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

පොහොර සහනාධාරය වෙනුවට කාබනික පොහොර ලබාදීමට සැලසුම් යුතු බවද ප්‍රකාශ කර ඇති ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, වාර්ෂිකව පොහොර ආනයනය සඳහා වැය කෙරෙන ඩොලර් මිලියන 400ක මුදල ජන ජීවිතය නඟා සිටුවීමට යොදාගත හැකි බවද එහිදි පෙන්වා දී ඇත.

Related posts