ලබන මාසෙන් පසු රටම කළුවර වන ලකුණු

විදුලි සැපයුම වෙනුවෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 44ක හිඟ මුදලක් අය විය යුතු ව ඇති බව විදුලිබල අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

විදුලිය කප්පාදු කිරීමෙන් ජනතාව අපහසුතාවට පත් කිරීමට මේ දක්වා කටයුතු නොකළ බවයි මාධ්‍ය හමුවක දී විදුලිබල අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

පවතින වසංගත තත්ත්වය හමුවේ බොහෝ පිරිස් බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැර ඇති අතර, එලෙස බිල්පත් නොගෙවූවන්ගේ විදුලි කප්පාදුවට මෙතෙක් රජය කටයුතු කර නොමැති බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

කෙසේ වෙතත් එය තවදුරටත් සිදු කිරීමට නො හැකි බව යි අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවා සිටියේ.

Related posts