වැස්සෙන් 5777 පිඩාවට

weather satellite view

තද වැසි සහ සුළං හේතුවෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක හයක පවුල් 1,403 කට අයත් 5,777 දෙනෙක් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එක් පුද්ගල මරණයක් ද වාර්තා වී ඇති අතර දෙදෙනෙක් තුවාල ලබා ඇතැයි එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

රත්නපුර, මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල, කොළඹ සහ කිලිනොච්චිය යන දිස්ත්‍රික්කවලට එම ආපදා තත්ත්වයෙන් බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව සඳහන් වේ.

මහනුවර, නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 07ක පවුල් 256ක පුද්ගලයින් ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර නුවරඑළිය, අඹගමුව බ්ලැක්වෝටර් හා නෝර්ට්න් ප්‍රදේශවල නිවාස 35ක පදිංචිකරුවන් ද ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව තිබේ.

Related posts