විවාහ උත්සව තහනම්

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිවෙස්වල හෝ උත්සව ශාලාවල විවාහ මංගල උත්සව පැවැත්වීම තහනම් වනවා. කෙසේවෙතත් යම් විවාහයක් ලියාපදිංචි කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සදහා බාධාවක් නොමැති බවයි පොලීසිය පැවසුවේ. ඒ අනුව නිවසක හෝ යම් ස්ථානයකදී විවාහයක් ලියාපදිංචි කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වනවා.

ඒ සදහා මනාල යුවල, දෙපාර්ශවයේ මව්පියන්, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සහ සාක්‍ෂිකරුවන් දෙදෙනාට සහභාගිවීමට හැකියාව පවතින බව පොලීසිය සදහන් කළා. ඒ හැරුණුවිට වෙනත් කිසිදු අයෙකුට ඊට සහභාගිවීමට අවස්ථාව හිමි වන්නේ නැහැ.

Related posts