වෙළෙඳපොළේ භාණ්ඩ හිඟයක් ඇති වීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ

කිසිඳු ආකාරයක භාණ්ඩ හිඟයක් නොමැති බවත් අත්‍යාවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ රැස්කර ඇති බවත් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා පාරිභෝගික සුබ සාධක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

කොවිඞ් 19 වසංගතය රට තුළ පැතිර යාම පිළිබඳ අනියත බියක් ජනතාව තුළ ඇතිවීම හේතු කොට ගෙන වෙළඳ පොළ තුළ හදිසියේ ඇති වූ අනපේක්ෂිත තත්ත්වය මඟින් ඇතැම් වෙළඳුන් අයථා ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගෙන ඇති බවයි.

පාරිභෝගික ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි සැපයුමක් ලබා දීමට ප්‍රමාණවත් භාණ්ඩ තොග රැස්කර ඇති බැවින් ජනතාවට  තොග රැස්කර තබා ගැනීමට කිසිඳු අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Related posts