විශාල මුදල් තැම්පතු ලබාගෙන වංචා කල දෙදෙනෙකු කොටු

arrest search

යුද හමුදාවෙන් විශ්‍රාම ලැබූ නිලධාරින්ට විශාල අමතර ආදායමක් ලබාගැනීමට හැකි බව කියමින් හදුක්කූරූ නිෂ්පාදන ආයතයක් සමග අලවිකරණය එකතුවි මුදල් ඉපැයිය හැකි බව කියමින් විශාල මුදල් තැම්පතු ලබාගෙන වංචා සහගත අන්දමින් කටයුතු කරනා ආයතනයකට එරෙහිව යුද හමුදා නිලධාරින් දෙදෙනෙකු විසින් ඊයේ (7දා) අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසියේ විවිධ පැමිණිලි අංශයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

රුපියල් ලක්ෂ තුන බැගින් තැම්පතු ලබාගෙන හදුන්කූරූ බෙදාහැරීමේ ආයතන ආරම්භ කිරීමට උපදෙස් ලබාදි අදාල ආයතනය කිසිදු ලාබයක් ලබාදි නොමැති බව කියමින් අනුරාධපුර ශ්‍රාවස්තිවත්ත ශ්‍රාවස්ථිපුර ලිපිනයේ පිහිටි හදුන්කූරූ නිෂ්පාදන ආයතනයකට එරෙහිව යුද හමුදා සෙබළුන් දෙදෙනෙකු පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මාස කිහිපයකට ඉහතදි අදාල ආයතනයේ හිමිකරු බව කියන පුද්ගලයා තමන්ව දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධවන ලෙසත් හදුන්කූරූ අලවි කිරිමෙන් විශාල ලාභයක් උපයා ගත හැකි බව පවසමින් ව්‍යාපාරයට එක්කාසු කරගත් බව ඔවුන් පොලිසියට පැමිණිලි කරමින් කියා තිබුණි.

ව්‍යාපාරයට එක්වීම සදහා රුපියල් ලක්ෂ තුනක මුදල් ඔහුගේ ආයතය විසින් නීතිඥ ලියවිල්ලක් ලබාදෙමින් ලබාගත් බව ඔවුන් පොලිසියට පැමිණිලි කරමින් කියා තිබුණි.

අලවි නියෝජිතයින් ප්‍රවාහන කටයුතු සදහා රථ වාහන ඉන්දන සදහා විශාල මුදලක් වැය කරමින් මාස කිහිපයක් හදුන්කූරූ අලවිකිරීම සිදුකළ බවත් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රුපියල් ලක්ෂ හැටක හදුන්කූරු අලවිකළ යුතු බවට ඉලක්කයක් ලබාදුන් බවත් පැමිණිල්ලේ සදහන්වේ.

එතරම් ඉලක්කයක් සැපිරිය නොහැකි නිසා ආදායමක් ලැබීමට නොහැකි බව පැමිණිලිකරුවන් ආයතන ප්‍රධානියාට දැන්වු අවස්ථාවේ නෑ කරගෙන යන්න ආයතනය කොමිස් මුදල් ලබාදෙන බව පවසමින් මාස කිහියක් තිස්සේ අලවි කටයුතු සිදුකරවාගෙන වංචාවක් සිදුකර ඇති බව ඔවුන් පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබුණි.

අදාල ආයතනයේ හිමිකරු යුද හමුදාවෙන් විශ්‍රාම ගත් නිලධාරින්ගේ විස්තර සහිත නාම ලේඛණයක් ඔහු සන්තකයේ තබාගෙන ඇමතුම් ලබාදෙමින් ඔවුන් වංචා සහගත ව්‍යාපාරයක් සිදුකරගෙන යන බවත් තමන්ට වියදම්වූ මුදල් හා තැම්පතු නැවත ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනා ලෙස පැමිණිලිකරුවන් පොලිසියෙන් ඉල්ලා තිබුණි.

ඒ අනුව අදාල ආයතනයේ හිමිකරු ඊයේ (7දා) පොලිස්ථානයට කැදවා පැමිණිලිකරුවන්ගේ මුදල් වහාම ලබාදෙන ලෙස පොලිසිය නියෝග කර තිබුණු අතර ආයතන හිමිකරුත් පැමිණිලිකරුවන් දුරකථනයෙන් තර්ජනය කළ බව කියමින් පොලිස්ථානයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසියේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂක ඊ.එම්.සංජීව මහනාම මහතාගේ උපදෙස් පරිදි විවිධ පැමිණිලි අංශයේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂක චමින්ද ගුණසේකර මහතා ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් පරික්ෂණ සිදුකරති.

අනුරාධපුර – මහේෂ් විජේසූරිය

Related posts