සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන පක්ෂ කාර්යාලය විවෘත වේ

sajith

සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන පක්ෂ කාර්යාලය අද විවෘත කෙරුණි.

සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති එම උත්සවයට දේශපාලනඥයින් රැසක් එක් ව සිටියහ.

Related posts