සිසුවියකට අමානුෂික ලෙස පහරදීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක්

පසුගිය වසරේ දලුගම ශාන්ත ප්‍රැන්සිස් විද්‍යාලයේ සිසුවියකට එම විදුහලේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනිය විසින් පහරදීම සම්බන්ධයෙන් මූලික විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇති අතර ඒ අනූව කොළඹ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී මෙම විමර්ශනය සිදු කරනු ලබයි.

මේ සඳහා හේතුපාදක වී ඇත්තේ මෙම සිසුවිය පාසල් නිල ඇඳුමින් පුද්ගලික පන්තියකට සහභාගී වීමයි.

Related posts