ඉදිරියේදී සීනි හිඟයක් – සීනි මිලත් ඉහළට

sugar

පාලන මිල ඉක්මවා වෙළෙඳුන් සීනි අලෙවි කරන බවට ජනතාව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට පැමිණිලි කර තිබෙනවා.

සීනි තොග මිල රුපියල් 130ක් වන අතර සිල්ලර මිල රුපියල් 138ක් දක්වා ඊයේ (12) වනවිට වැඩි වී තිබූ බවයි පිටකොටුව තොග වෙළෙන්දන් පැවසුවේ.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි දින නිකුත් කළ පාලන මිල ගැසට් නිවේදනයට අනුව සුදු සීනි සිල්ලර මිල රුපියල් 122ක් වන අතර පැකට් කළ සුදු සීනි කිලෝග්‍රෑමයක සිල්ලර මිල රුපියල් 125ක්.

එමෙන්ම දුඹුරු සීනි කිලෝග්‍රෑමයක උපරිම සිල්ල මිල රුපියල් 125ක් වනවා.

සීනි ආනයනය කිරීමට අවසර දී ඇතත් ඩොලර් හිඟය නිසා ණය වර ලිපි නිකුත් කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුවීම හේතුවෙන් සීනි ආයනයනය කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව ආනයනකරුවන් පවසන අතර මේ නිසා ඉදිරියේදී සීනි හිඟයක්ද ඇතිවිය හැකි බවට ආනයනකරුවන් අනතුරු අඟවනවා.

Related posts