හොර පාරෙන් එන්නත් ගසා ගනියි

ennath

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට කොවිඩ් එන්නත්කරණ වැඩසටහන් වලදි තමන්ට විශාල අසාධාරණයක් සිදුවන බව එන්නත් ලබා ගැනිමට ගිය ප්‍රදේශ රැසක ජනතාව චෝදනා කරති.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි වශයෙන් රෝගින් වාර්තාවු ප්‍රදේශවල මේ දිනවලදි එන්නත් කිරිම ආරම්භ කර ඇත.මේ සෑම මධ්‍යස්ථානයකටම විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටි අතර දිගු පෝලිම් දැකගතහැකිවිය. බොහෝ ස්ථානවල මිටරයේ පරතරය පවා නොතකා ජනතාව රැස්ව සිටින අයුරු දැකගතහැකිවිය.

ප්‍රාදේශිය දේශපාලනඥයින් තම හිතවතුන් පෝලිම්වලට පිටතින් ගෙනවිත් එන්නත් කරගැනිම සහ වෙනත් ග්‍රාමසේවා වසම්වල පුද්ගලයින් රැගෙනවිත් එන්නත් කරවාගන යන අවස්ථාවලදි ගැටුම්කාරි තත්වයන් රැසක් පසුගිය සතියේ දැක ගතහැකිවිය.

පසුගිය 13 දා කළුතර නගරශාලාවේදි, පසුගිය 14 දා පයාගලදි, මිගහතැන්න, මතුගම, වාද්දුව බේරගම ඇතුළු මධ්‍යස්ථාන රැසකදි ජනතාව නොසන්සුන්තාවටය පත්වු අයුරු දැක ගතහැකිවිය. අදාල ග්‍රාමසේවා වසමේ පදිංචි පුද්ගලයින් පමණක් කැදවිම හෝ අදාල පුද්ගලයින්ට ටෝකන් පතක් ලබාදිම, අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පමණක් කැදවිමහෝ සිදු නොකර කොවිඩ් එන්නත් කිරිම කොවිඩ් බෝකරන තැනක් බවට පත්ව ඇතැයි ජනතාව චෝදනා කරති.

මේ පිළිබද මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිළධාරින් චෝදනා කරන්නේ ඇතැම් දේශපාලන මැදිහත්විම් මෙම තත්වයට හේතුවි ඇති බවයි.

එස්. පොද්දෙණිය – මිගහතැන්න

Related posts