ෆැපරල් මැතිවරණ අපේක්ෂකයන්ගේ ෆේස්බුක් පිටු අධීක්ෂණයක

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා ජනතා ක්‍රියාකාරිත්වය (ෆැපරල්) විසින් එළඹෙන මහ මැතිවරණයේදී ජනප්‍රිය දේශපාලන ෆේස්බුක් පිටු සහ දේශපාලන පක්ෂවල සහ අපේක්ෂකයන්ගේ ෆේස්බුක් පිටු අධීක්ෂණය කරන බව එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි සදහන් කරයි.

මහ මැතිවරණයේදී අපේක්ෂක සංඛ්‍යාව 4,000 ඉක්මවනු ඇති බැවින් ප්‍රධාන පක්ෂ හතරක තරගකාරී අපේක්ෂකයන්ගේ පිටු පමණක් අධීක්ෂණය කරන බව වැඩිදුරටත් පැවසීය.

විශේෂයෙන් වැරදි පුවත් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනු ඇති අතර, නීතිඥයන් මාර්ගයෙන් ඒවා මැතිවරණ කොමිසමට යොමු කර මැතිවරණ කොමිසම මගින් ෆේස්බුක් කණ්ඩායමට දන්වා ඒවා වැළැක්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව පැවසීය.

Related posts