කළුතරට ගංවතුර අවදානමක් 

ඇහැලෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමග කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුර අවදානමක්  ඇතිවිය හැකි බැවින් ගංගා ආශ්‍රිත හා පහත් බිම්වල පදිංචි ජනතාව විමසිලිමත්ව සිටින්නැයි ආපදා කළමණාකරන  ඒකකය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

උදෑසන සිට අැදහැලෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාත් සමග  දිස්ත්‍රික්කයේ පහත් බිම් හා අතුරු මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යටවෙමින් තිබේ. අගලවත්ත වෙියංගල්ල,කුඩලිගම මාර්ගය  දහවල් වනවිටත් ජලයෙන් යටව තිබිණි.

මෙි අතර කුකුළේ ගඟ බලාගාරයේ වාන් දොරටුවක් විවෘත්ත කර තත්පරයට ඝන මීටර් 75 ක ජල ධාරිතාවයක් පිටකරන අතර  කුකුළේ ගඟ ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට දැඩි වරිෂාවක් ලැබෙන බව වාර්තාවන නිසා ඉදිරි පැය කීපය තුළ බලාගාරයේ ජලය මුදා හැරීම  මීට වඩා වැඩි වියහැකි බව බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය  කියයි.

කළු ගඟේ මිල්ලකන්ද ජල මාපකයේ ජලමට්ටම  පස්වරුව වනවිට  ගංවතුර අවදානම් සීමාවට  පැමිණ ඇති බැවින්   කළු ගඟ දෙපස පහත් බිම්වල පදිංචි ජනතාවට අවධානයෙන් පසුවන්නැයි  ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය දැනුම් දෙයි.

ජාතික ගොඩනැගිළි පර්යේෂණ සංවිධානයමගින් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වළල්ලාවිට,පාලින්දනුවර,බුලත්සිංහල,අගලවත්ත, මතුගම සහ දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වලට නායයාමෙි පුර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සිදුකර ඇත. එම නිවෙිදනය 14 වනදා පෙ.ව. 11. දක්වා බලාත්මක බවද සදහන් කරයි.

එස්. පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Related posts