එගොඩබැද්දේ විරෝධතාවක්

වලස්මුලල එගොඩබැද්ද, හදුගල හරහා පුවක්ගහහේන දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ අළුත්වැයා වලට විරෝධය පළ කරමින් එගොඩබැද්දේ ප්‍රදේශවාසීහු පිරිසක්එගොඩබැද්ද මංසන්ධියේදී විරෝධතාවයක් පැවැත්වූහ.

විරෝධතා කරුවන් සියයක් පමණ මෙම විරෝධතාවයට එක්ව සිටියහ.විරෝධතාකරුවන් පවසන්නේ පවුල් දහස් ගණනක් භාවිතා කරන එගොඩබැද්ද පුවක්ගහහේන මාර්ගය මාතර දිස්ත්‍රික්කය හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය යා කෙරෙන ප්‍රධාන මාර්ගයක් බවයි.

මීට පෙරදී මෙම මාර්ගය අඩි 12 ක් පළලට තාර යොදා සකස් කොට තිබුණත් මේ දින වල සිදු කරන අළුත් වැඩියාව මගින්  අඩි 10ක් පළලට මාර්ගය සංවර්ධනය කරමින් පවතින බව විරෝධතා කරුවන් පවසති.

ගම් රැසක ජනතාව භාවිතා කරනු ලබන මෙම මාර්ගයේ පළල එසේ පටු කිරීම මගින් රථ වාහන ගමන් කරන විටදී මගියෙකුට පා ගමනින්වත් මෙම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට නොහැකි බවද ඔවුන් පවසති.

එම නිසා එගොඩබැද්ද පුවක්ගහහේන මාර්ගය පිළිසකර කිරීම මගීන්ගේ යහපත තකා සිදු කළ යුතු බවට විරෝධතාකරුවන් ගේ අදහසයි.

විරෝධතා කරුවන් හමුවට පැමිණි කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති මහින්ද ගමආච්චි මහතා  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ තමන් සාකච්ඡා කළ බවත් පෙර පැවති ආකාරයටම මාර්ගය අළුත්වැඩියා කරන්නට ඔවුන් එකඟ වූ බවත් පැවසූහ.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ තංගල්ල කාර්යාලයේ නිළධාරිණියක්ද විරෝධතාවය පැවති ස්ථානයට පැමිණ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ලේකම් වරයා අඩි 12 ක පළලකින් යුක්තව මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීමට උපදෙස් දී ඇති බව පැවසීය.ඉන් අනතුරුව විරෝධතා කරුවන් විසිර ගියහ.

චන්ද්‍රසේන ගමගේ

Related posts