හැටන් ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පල අසල ගුවන් පාලමක්

busstand

හැටන් ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පල අසල ගුවන් පාලමක් ඉදිකිරිමට පියවර ගන්නා බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසයි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසන ලද්දේ හැටන් ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පල අසල සිට සමනල ගම, බණ්ඩාරනායක පුර, යන ප්‍රදේශවලට පාසල් සිසුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් ගමන් කරන බැවින් බස් නැවතුම්පල අසල මාර්ගය මාරුවිම අනතුරු තත්වයක පවතින බවත්ය.

එම තත්වයන් සලකා බලා එම ප්‍රදේශවල පාසල් සිසුන්ගේ මෙන්ම එහි ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සදහා මෙම ස්ථානයේ ගුවන් පාලමක් ඉදි කිරිමට නගර සභාව මගින් සැලසුම් කර ඇති බවත් ඒ අනුව මෙම ගුවන් පාලමේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියේ ආරම්භ කිරිමට පියවර ගන්නා බව ඔහු තව දුරටත් පවසන ලදි.

හැටන් පොදු වැසිකියෙන් අධික ලෙස මුදල් අය කරයි

හැටන් ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පල භුමියේ ඉදිකර තිබෙන පොදු වැසිකියෙන් අධික ලෙස මුදල් අය කිරිමත් සමග එම වැසිකියට යන පුද්ගලයන් විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම පොදු වැසිකිලිය ටෙන්ඩර් මගින් බදු ලබා දිමෙදි මෙම පොදු වැසිකිලියට පැමිනෙන පුද්ගලයන්ගෙන් රුපියල් 10ක් මනක් අය කරන ලෙසට කොන්දේසි පනවා තිබුනද එය ටෙන්ඩර් මගින් ලබා ගෙන ඇති පුද්ගලයන් රුපියල් විස්ස, තිහ ආදි වශයෙන් වැඩි පුර මුදල් අය කිරිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම වැසිකියට යන බොහෝ පිරිස් පවසනුයේ මෙම පොදු වැසිකිලියෙන් වැඩි පුර මුදල් අය කරන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසන ලද්දේ මෙම තත්වයන් පිලිබදව තමන්ට පැමිනිලි ලැබෙන බවත් මෙම තත්වයන් පිලිබදව සොයා බැලිමට අදාල නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන් බවත්ය.

අදාල ටෙන්ඩර් කොන්දේශී දිගින් දිගටම උල්ලංගනය කරන්නේ නම් අදාල ටෙන්ඩර් අවලංගු කිරිමට පියවර ගන්නා බවද බාලචන්ද්‍රන් මහතා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts