කුම්බිච්චන්කුලම වැව් තාවුල්ල සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක්

අවස්ථා කිහිපයකදීම සංවර්ධන කටයුතු සිදුකළ අනුරාධපුර නව නගරයේ පිහිටි කුම්බිච්චන්කුලම වැව් තාවුල්ල නැවතත් රුපියල් ලක්ෂ 140ක මුදලක් වියදමින් සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික විගණකාධිපති දෙපර්තුමේන්තුවට පැමිණිලි කර වහාම විමර්ශනයක් ඉල්ලනා බව අපි පුරවැසියෝ සංවිධානයේ කැදවුම්කරු හා ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති එස්.ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවේය.

අනුරාධපුර මහ නගර සභාව මගින් නිසි නඩත්තුවක් සිදුකරනා හා අවස්ථා කිහිපයකදීම සංවර්ධනය කළ එච්.බී සේමසිංහ මාවත ඔස්සේ පිහිටි කුම්බිච්චන්කුලම වැවේ තාවුල්ල නැවත වතාවක් ජනතාවගේ මුදල් නිකරුණේ විනාශ කරමින් කොන්ක්‍රීට් ගල් අල්ලා මල් වැවීම නිශ්පල ක්‍රියාවක් බවත් ඒ මගින් රුපියල් ලක්ෂ ගණනක මුදලක් කිසිවෙකුගේ සාක්කුවට යෑම නැවත්විය නොහැකි බවත් ඒ මහතා පැවසුවේය.

අලංකාරව ඇති කුම්බිච්චන්කුලම වැව් තාවුල්ලේ මෝටර් රථයක්වත් නැවත්විය නොහැකි අන්දමට කොන්ක්‍රීට් ගල් බැමි සැකසීම පුදුම සහගත බවත් කිලෝමීටරයක් පමණ දුර වැව් තාවුල්ලේ මල් හිටුවීමට කියමින් රුපියල් ලක්ෂ 140ක් වියදම් කිරීම පුදුම දනවන බවත් ඒ මහතා පැවසුවේය.

සිදුකරනා සංවර්ධන ක්‍රියාව කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොමැති ඵල රහිත ක්‍රියාවක් බව පවසන අපි පුරවැසියෝ සංවිධානයේ කැදවුම්කරු එස් ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා.රුපියල් මිලියන 14ක් යොදවලා මේ ස්ථානය නැවත සංවර්ධනය කරනවා.නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘතියක් හැටියට තමයි මේක සිද්ධවෙන්නේ.කලමනාකරණය නිර්මානය ඒ අයගේ කොන්ත්‍රාත්තුව කරන්නේ තංගල්ලේ පෞද්ගලික සමාගමක්.

අපි රජරජ සුරැකිමේ සංවිධානයක් විදියට මේ අකටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් ජාතික විගණකාධිපතිවරයාට පැමිණිලි කරනවා.රුපියල් ලක්ෂ 30-40ක් යන වැඩකට කවුද රුපියල් ලක්ෂ 140ක් අනුමත කළේ කියලා අහලා.අස්තමේන්තු ටෙන්ඩර් කැදවිම් තියනවද කියලා බලනවා.මේක අධි ඇස්තමේන්තුවක් කරලා රටේ සල්ලි ගසාකෑමක් කරන්නේ.

අනුරාධපුර නගරයේ කරන්න ඕන සංවර්ධන වැඩ රාශීයක් තියෙද්දි කුම්බිච්චන්කුලම වැව් තාවුල්ලේ මල් හදන එකද තියන වඩාත්ම ඵලදායි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය.මේ කටයුත්තෙන් පස්සේ හවසට වැවට එන කිසිම මනුස්සයෙක්ට වාහනයක් දාන්න තැනක් නැති වෙනවා යනුවෙන් ඒ මහතා පැවසුවේය.

අනුරාධපුර – මහේෂ් විජේසුරිය

Related posts