දික්ඔය දිවිබිය

දික්ඔය වතුයාය තුල සැරිසරන දිවියන් හේතුවෙන් එම වතුයායේ ජනතාව විවිධ අපහසුතාවයන්ට මෙන්ම දැඩි බියකටද පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම වතුයායේ පිරිසක් පවසනුයේ මෙම වතුයාය තුල දිවියන් සැරි සරන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි බියකට මෙන්ම විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙයට දින කිපයකට පෙරදි මෙම වතුයායේ දිවියකු හමුව ඇති බවත් වතුයායේ නිවෙස්වල ඇති කරන බල්ලන්, කුකුළන් හිටි හැටියේ අතුරු දහන්වන බවත් මෙම තත්වයන් තුල රාත්‍රි කාලයේ හදිසියකට හෝ නිවෙස්වලින් එලියට බැසිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද එම පිරිස් පවසති.

මෙම ප්‍රදේශය තුල සැරි සරන මෙම දිවියන් අල්ලා වෙනත් ප්‍රදේශයකට රැගෙන යාමට අදාල බලධාරින් කටයුතු කරන්නේ නම් එය තමන්ට කරනු ලබන විශාල සහනයක් බවද එම පිරිස් තව දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts