හැටන් නගරයේ හර්තාල්

වතු කම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා වතු සමාගම්වලට බල කිරිමේ හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් 05වන දින පැවැත්වෙන අතර එයට  සහාය දැක්විම සදහා හැටන් නගරයේ සියලුම වෙලද සැල් 05වන දින වසා දැමිමට නගරයේ වෙලදුන් පියවර ගෙන ඇත‍

වතු කම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කිරිමට රජය මගින් යෝජනා කලද ඒ සදහා වතු සමාගම් මේ වන තෙක් එකගතාවය පල නොකිරිමත් සමග ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය විසින් 05වන දින වතුකරය තුල වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුල හර්තාල් ව්‍යාපාරයක්ද සංවිධානය කරන ලදි.

එම තත්වයන් මත 05වන දින වතු කම්කරුවන් සේවයට වාර්ථා නොකර වැඩ වර්ජනයක නිරතව සිටින අතර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුල පැවැත්වෙන හර්තාල් ව්‍යාපාරයට පුර්ණ ලෙස සහාය දැක්විම සදහා ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය විසින් කරන ලද ඉල්ලිම මත නගරයේ වෙලද සැල් මෙසේ වසා දැමිමට පියවර ගත් බව නගරයේ වෙලදුන් කිප දෙනකුම පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts