මානව හිමිකම් ඡන්දේට තියෙන්නේ විකල්ප දෙකයි

mahanama

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුසිලයේදී ලංකාව පිළිබඳ ගෙන එන යෝජනාවේදී සිදු කිරීමට තිබෙන්නේ විකල්ප දෙකක් පමණක් බව නීතිඥ මහාචාර්ය ප්‍රතිභා මහානාමහේවා මහතා සදහන් කරයි.

පළමු විකල්පය වන්නේ ඡන්දයෙන් එම යෝජනාව පරාජය කිරීම බවත් ඒ සඳහා ලංකාවට හිතවත් රටවල් තිබෙන බවත් දෙවැනි විකල්පය වන්නේ එම යෝජනාවේ කරුණු ඉෂ්ඨ කරන ගමන් දේශිව යාන්ත්‍රණයකට යන බවට ප්‍රකාශ කිරීම බවත් ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.


sri lanka breaking news, srilanka breaking news, breaking news sinhala, sinhala breaking news, sri lanka news, newspapers in sri lanka, newspapers sri lanka, sri lanka newspapers

Related posts