නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන්1470 දක්වා ඉහලට

corona1

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් අලුතින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් හය දෙනකු හමුවිමත් සමග මේ වන විට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගනන 1470 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයක නිලධාරියකු පවසන ලදි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ප්‍රමානයක් අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශවලින් තව දුරත් වාර්ථාවන බවත් එයින්ද වැඩි පිරිසක් එම බල ප්‍රදේශවල වතු ආශ්‍රිතව වාර්ථාවන බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගනන මෙසේ ඉහල යන විට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් මේ වන විට කොවිඩ් මරණ 10ක් වාර්ථාවි ඇති බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts