දික්ඔය මන්ත්‍රිවරුන් පිරිසට කොවිඩ් නෙගටිව්

corona

හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සභාපති උප සභාපති ලේකම් ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රිවරුන් පිරිස කොවිඩ් ආසාදිතයන් නොවන බවට පි. සි. ආර්. පරික්ෂනවලින් අනාවරණයවී ඇති බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක රාමයියා බාලක්‍රිෂ්නන් මහතා පවසයි.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රිවරයකු කොවිඩ් ආසාදියකු ලෙසට හදුනා ගැනිමත් සමග එම නාගරික මංත්‍රිවරයා සමග තවත් නාගරික මන්ත්‍රිවරයකුගේ උපන් දින සාදයකට එක්වු එම සභාවේ සභාපති, උප සභාපති,ලේකම්, ඇතුළු නාගරික මංත්‍රිවරුන් දස දෙනකු ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර එම පිරිස පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කල බවද ඔහු පවසන ලදි.

එසේ කරන ලද  පි. සි. ආර්. වාර්ථාවන් 27වන දින රාත්‍රියේ ලද බවත් එම වාර්ථා අනුව  පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කරන ලද සභාපති, උප සභාපති, ලේකම් ඇතුළු නාගරික මංත්‍රිවරුන් සියලුම දෙනා කොවිඩ් ආසාදිතයන් නොවන බවට (නෙගටිව්) වාර්ථා වන බවද රාමයියා බාලක්‍රිෂ්නන් මහතා පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts