නුවරඑළියයෙන් පැය 24ක කාලය තුල ආසාදිතයන් 104ක්

corona

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් පසු ගිය පැය 24ක කාලය තුල අලුතින් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 104 දෙනකු හමුවිමත් සමග නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ථ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගනන 7604 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයක නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ පසු ගිය දිනවලදි ගන්නා ලද පි. සි. ආර්. පරික්ෂන වාර්ථා කොටසක් ලැබිමත් සමග මෙම නව ආසාදිතයන් සොයා ගැනිමට හැකිව ඇති බවත්ය.

මෙසේ අලුතින් හදුනා ගන්නා ලද ආසාදිතයන් අතරින් වැඩි පිරිසක් මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ වතු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලින් හමුව ඇති බවත් මෙසේ හමුවු නව ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා එම පිරිස් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර ඔවුන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට යොමු කිරිමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

එමෙන්ම මේ වන විට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ථ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 138ක් වන අතර එයින් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 88ක්ම ජුනි මාසය තුලදි සිදුව ඇති බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයෙන් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් තිදෙනකු හමුවිමත් සමග මෙම බල ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 268 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බවත් සෙකාවිඩ් ආසාදිත මරණ 11ක් වාර්ථාවි ඇති බවත් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ මෙම කොවිඩ් ආසාදිතයන් 268 මෙම වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ සිට වාර්ථාවි ඇති බවත් මෙයින් ආසාදිතයන් 102ක්ම මැයි හා ජුනි මාස දෙක තුලදි වාර්ථාවි ඇති බවත්ය.

මෙසේ අලුතින් හමුවු ආසාදිතයන් තිදෙනා හැටන් නිවාස 01ක් හැටන් වටරවුම් පාර 02ක් ලෙස හමුව ඇති බවත් මෙසේ අලුතින් හමුවු ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා එම පිරිස් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර එම පිරිස් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා –  හැටන්

Related posts