වසර 34 කට පසුව මුලතිව් ගණදෙවි කෝවිලේ විශේෂ පූජාවක්

වසර 34 කට පසුව මුලතිව් කුරුදුමලේ විහාරාසන්නයේ පිහිටි ගණදෙවි කෝවිලේ මහා ශිව රාත්‍රී දිනය නිමිත්තෙන් විශේෂ පොංගල් පූජාවක් 11 දා පවත්වා තිබේ.

ඔවුන්ට එම කෝවිලේ විශේෂ පොංගල් පූජාව පැවැත්වීමට හැකි වී ඇත්තේ කුරුදුමලේ විහාරාසන්නයේ ආරම්භ කොට ඇති පුරා විද්‍යා කැණීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ පිරිසක් ආරක්ෂාව සපයා දීම නිසා ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව යටතේය.

පළාතේ හින්දු බැතිමතුන් පොංගල් පූජාව පවත්වා කිරිබත් පිස එම ස්ථානයේ සිට ඒවා භුක්ති විද මහා ශිව රාත්‍රී දිනය සමරා තිබේ.

Related posts