ගම්පහ නගරයට පැමිණෙන රථ වාහන වලින් භාගයක්ම ආතල් එකට ඇවිත්

gampahapolice

සංචරණ සීමා පනවා ඇති අවස්ථාවේ වලංගු අවසරපතක් නැතිව, ගම්පහ නගරයට පැමිණෙන රථ වාහන පරීක්ෂා කිරීමේ හදිසි මෙහෙයුමක් පසුගියදා ගම්පහ නගරයේදී සිදු කෙරිණි. මෙහිදී රථ වාහන 460ක් පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති අතර එහිදී වාහන 210 නැවත හරවා යැවීමට පොලිස් නිලධාරීන් විසින් පියවර ගෙන තිබේ. එසේම 48 දෙනකුට මෙහිදී නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇත.

ගම්පහ (ජ්‍යෙ.පො.අ.) කේ.කේ. ඉන්දික ද සිල්වා මහතාගේ උපදෙස් මත ගම්පහ (ස.පො.අ. i) තුසිත කුමාර, (ස.පො.අ. ii) අතුකෝරල, ගම්පහ මූලස්ථාන (ප්‍ර.පො.ප) සමන් ජයසිංහ, මෙහෙයුම් මැදිරියේ ස්ථානාධිපති (ප්‍ර.පො.ප) චන්දන කුමාර ඇතුළු නිලධාරීහු සෝදිසි මෙහෙයුමට එක් වූහ.

Related posts