රිලා උවදුරට විසදුම් නැතිද?

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ගම්මාන කිපයකම පවතින රිලා උවදුර හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවල ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

අඹගමුව ප්‍රාදේශයට අයත් රංජුරාව, පදුපොල, ගිනිගත්හේන, පේරගොල්ල, ඇල්ලඋඩ, පේරගහමුල, දාගම්පිටිය, වැනි ප්‍රදේශවල රිලා රංචු පිටින් පැමින එම ප්‍රදේශවල ගෙවතු වගාවන් හා නිවෙස්වල පවතින විවිධ ද්‍රව්‍ය විනාශ කිරිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම ප්‍රදේශවල පිරිසක් පවසනුයේ තම ගම්මානවල සැරි සරන රිලා රංචු පිටින් පැමින තම ගෙවතුවල වගා කර ඇති භෝග වර්ග විනාශ කිරිමත් සමග තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

තම ගෙවතු වගාවන් විනාශ කරනු ලබන මෙම රිලා රංචු තම නිවෙස් තුලටද රිංගා නාවෙස්වල ඇති දොර ජනෙල් තිර රෙදි පවා විනාශ කරන බවත් තම කුස්සිවල උයා ඇති බත් වැංජන ඇතුළු ආහාරද විනාශ කරන බවද එම පිරිස් පවසති.

මෙම තත්වයන් මත තමන් කාලයක් පුරාවට විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත් මෙම තත්වයන් පිලිබදව අවදානය යොමු කර මෙම රිලා රංචු මෙම ප්‍රදේශවලින් ඉවත් කිරිමට අදාල බලධාරින් පියවර ගන්නේ නම් එය තමන්ට කරනු ලබන විශාල සහනයක් බවද එම පිරිස් තව දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts