වැඩි මිලට සීනි විකිණූ සීනි වෙළෙඳුන් අල්ලයි

sugar

පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් වැඩි මිලට සීනි විකිණූ සීනි වෙළෙඳුන් තිදෙනකුට ලක්ෂය බැගින් දඩ නියම කර ඇත.

පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලට සීනි අලෙවි කළ පිටකොටුව මහා පරිමාන සීනි ව්‍යාපාරිකයින් තිදෙනකුට එරෙහිව පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් ඊයේ රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වූ මුදල් දඩ නියම කළ බව එහි සභාපති විශ‍්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක මහතා පවසයි.

ඉදිරියේදී සීනි හිඟයක් – සීනි මිලත් ඉහළට

Related posts