සේනා දළඹු ව්‍යාප්තිය සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යයි

බඩඉරිඟු වගාව ආශ්‍රිතව සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන සේනා දළඹු ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා හදුන්වා දුන් නව වෛරස් ප්‍රබේදය කඩිනමින් ගොවි ජනතාවට අතට පත් කරන්න යැයි රාජ්‍යය අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතා  උතුරු මැද පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිළධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදෙනු ලැබීය.

සේනා දළඹුවා මර්ධන කිරීමට නව වෛරසයක් හදුන්වා දුන් බව පැවසූවත් මෙතෙක් තමන්ට එම වෛරසය ලබා දී නැති බවත් තවමත් තම හේන් පුරාම සේනා දලඹු සේනාවන් නිමාවක් නොමැතිව පැතිර යන බවත් අනුරාධපුර එප්පාවල නල්ලමුදාව ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සිදුකරන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන්  මහවැසි මැද සොයා බැලීමට රාජ්‍යය අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතා ගොවිබිම් වෙත ගියේය. .

එහිදී ගොවීන් අමාත්‍යයවරයාට දළඹුවන් හානි කර ඇති තම වගාවන් පෙන්වමින් කියා සිටියේ දළඹුවන් විශාල වශයෙන් තම හේන් අක්‍රමණය කරමින් වගාවට හානි කරන බවයි, බඩ ඉරිඟු ගසේ බොඩයේ සිට කොල දක්වාම ආහාරයට ගන්නා දළඹුවන්ට කෘමි නාශක යෙදුවද මර්ධනය කළ නොහැකි බව ඔවුන් පෙන්වා දුන්හ.

වගා ණය ආදිය ලබා ගෙන අක්කර ගණනක් වගා කළ තමන්ගේ බඩ ඉරඟු හේන් වල අස්වැන්න නිසි ලෙස නෙලා ගැනීමට දළඹු ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් නොහැකි වෙතැයි බියක් පවතින බව ගොවීන් පැවසීය.

ඒ අනුව අදාල හේන් කීපයක් නිරීක්ෂණය කළ අමාත්‍යයවරයා ඒ අවස්ථාවේදීම දුරකථනය ඔස්සේ පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තු  නිළධාරීන් අමතා කඩිනමින් නව වෛරස් ප්‍රබේදය එප්පාවල නල්ලමුදාව ප්‍රදේශයට ලබාදී දළඹු හානිය මර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

මේ දිනවල පවතින මහ වැසි හමුවේ වෛරසය මුදා හැරිය නොහැකි බව නිළධාරීන් පැවසූ බවත් වැසි අවසන්වූ වහාම වෛරසය නල්ලමුදාව ගොවීන් වෙත ලබාදෙන බව නිළධාරීන් පැවසූ බව අමාත්‍යයවරයා ගොවීන්ට පැවසීය.

අනුරාධපුර – මහේෂ් විජේසුරිය

Related posts