පොලොන්නරුවෙන් වී කිලෝ 60,000ක් මිලදී ගනියි

vee

මෙවර යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගබඩා 23 ක දී ආරම්භ කර ඇති බවත් මේ වන විට  කිලෝ 60 000ක් පමණ මිලදී ගැනීමට හැකි වූ බවත් පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු නිමල් ඒකනායක මහතා පවසයි.

රජයේ සහතික මිල වන නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 51 ශත 50 ක් ද සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 52ක් ද කීරි සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 55 ක් ද ලෙස වී මිලදී ගැනීම සිදුවන බවත් ගොවීන් විසින් සියයට 14 ට වඩා අඩු තෙතමනයක් සහිත සෑම වී කිලෝවක් සදහා ම අතිරේක රුපියල් 1 ශත 50ක දීමනාවක් ද ගෙවන බව හෙතෙම වැඩි දුරටත් පැවසීය.දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි වී ගබඩා විවෘ ත කර තිබෙන බවත් ගොවීන් ට ඕනෑම මොහොතක මෙම ගබඩා වෙත වී ගෙනවිත් දිය හැකි බව ද හෙතෙම පැවසීය.

“ අපි නියෝජිතයන් මගින් වී මිලදී ගැනීමත් ආරම්භ කළා.තෙත වී මිලට අරගෙන වේලලා අපට දෙන්න.ඒ සදහා අපි අතිරේක රුපියල් 6ක් දෙනවා.ත්‍රෙත වී රුපියල් 46 ට ගන්න කියලා අපි කියලා තියෙන්නේ.නමුත් නියෝජිතයින් ට ඒ මිල පාඩු බව පවසා තිබෙනවා.දැනට අපේ ගබඩා 23ක් විවෘ ත කර තිබෙනවා.දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම ප්‍රදේශයක් ම ආවරණය වන පරිදි.

මම මේ මොහොතේත් ඉන්නේ බකමූණේ.එහි ගබඩා විවෘත කර තිබෙනවා.අපි වී කිලෝ 60 000ක් පමණ අද වෙනකොට මිලට අරගෙන තිබෙනවා.” යැයි ද හෙතෙම වැඩි දුරටත් පැවසීය.වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් මෙවර පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් පමණක් වී මෙට්‍රික් ටොන් 35 000ක් මිලදී ගැනීමට නියමිත බව ද හෙතෙම පැවසීය.

ඊෂා මුදියන්සේ – පොලොන්නරුව

Related posts