දිළිඳු බව තුරන් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

අඩු ආදායම්ලාභීන්ට අත්‍යවශ්‍ය අහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දෙමින් ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා දිළිඳු බව තුරන් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යනුවෙන් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ආබාධිත පුද්ගලයින්, වැන්දඹුවන් ,ස්ථාවර ආදායමක් නොමැති වැඩිහිටියන් සහ දැඩි රෝගාබාධාවලින් පීඩා විඳින්නන් ඇතුළත්ව ප්‍රතිලාභීන් දස ලක්ෂයකට අත්‍යාවශ්‍ය අහාර මල්ලක් ලබා දෙන  අතර , යෝජිත වැඩසටහන යටතේ තේ කොළ,නාඩු සහල් , පිටි පරිප්පු , කරවල හාල්මැස්සන් ආදී අහාර වර්ගයන් ඇතුළත්ව දැනට වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් 1007 ක් පමණ වන ආහාර  ද්‍රව්‍ය තෝරාගනු ලබන ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රුපියල් 500ක මුදලකට ලබා දෙයි.

ලංකා සතොස සහ සමූපකාර වෙළඳ ජාලය සහ විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල තෝරාගත් බලයලත් වෙළඳසල් සම්බන්ධකරගනිමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.

Related posts