නාදුනන මල සිරුරක්

dead

හැටන් නගරයෙන් හමුවු නාදුනන මල සිරුරක් පිලිබදව හැටන් මුලස්ථාන පොලිසිය විසින් වැඩි දුර විමර්ෂන ආරම්භ කර ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හැටන් මුලස්ථාන පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ හැටන් ශක්ති ශාලාව අසල පුද්ගලයක් මිය ගොස් ඇති බවට ලද තොරතුරු මත එම ස්ථානය පරික්ෂා කිරිමට පියවර ගත් බවත්ය.

එසේ කරන ලද පරික්ෂාවලදි එම ස්ථානයේ පුද්ගලයකු මිය ගොස් ඇති බවත් එම පුද්ගලයා කවුරුන්ද යන්න නිශ්චිත ලෙස මෙතෙක් හදුනාගෙන නොමැති බවත්ය.

මෙසේ මිය ගොස් ඇති පුද්ගලයා හැටන් නගරයේ එදිනෙදා කුලි වැඩ කරන්නකු (නාටාමිවරයකු) බවට තොරතුරු ලැබි ඇති බවත් එහෙත් මෙම පුද්ගලයා කවුරුන්ද යන්න නිශ්චිත ලෙස හදුනා ගැනිම සදහා පිරික්ෂන ආරම්භ කර ඇති බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මෙම මරණය පිලිබදව හැටන් හදිසි මරණ පරික්ෂක, ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි ඇතුළු අයට දැනුම්දි ඇති බවත් එම පිරිස පැමින පරික්ෂා කිරිමෙන් අනතුරුව මල සිරුර පිලිබදව වැඩි දුර පරික්ෂන ආරම්භ කරව බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts