ප්‍රථම වරට CID නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස කාන්තාවක්!

මෙරට පොලිස් ඉතිහාසයේ පුථම වරට අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂධුරය සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිනියක් පත් කර ඇත.

මහජන ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය මත ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ඉමේෂා මුතුමාල මහත්මියව මෙලෙස පත් කර ඇත.

ඇය 2007-11-03 වෙනි දින ආධුනික සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරියක් ලෙස පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට එක් වී ඇති අතර වසර 14 ක සේවා කාලයක් ඇති නිලධාරිනියකි.

ශානිකා

Related posts